Fjerdingby Legesenter        

Fjerdingby Legesenter - Fastlege Rælingen

Legesenteret ligger på Fjerdingby i Rælingen kommune. Senteret har fem fastleger samt LIS-lege(tidligere turnuslege). Cirka 6000 personer har fastlege på legesenteret. Vi holder til på Rådhuset. I samme bygget finner du NAV, fysioterapeuter og helsestasjon. Det er godt med parkeringplasser som er forbeholdt pasienter.  


På disse sidene vil du finne mer informasjon om Fjerdingby legesenter. Dersom du trenger time til lege eller ønsker å snakke med en av legene, ta kontakt med legesenteret.
Coronavirus

Pasientene våre må gjerne bestille time som før, men vi som fastleger vil nå møte pasientene skriftlig gjennom e-konsultasjon via helsenorge.no og muntlig gjennom telefonkonsultasjon. 


Spesielt dersom du har mistanke om at du er smittet av corona er det viktig at du IKKE møter opp ved legesenteret, men RINGER først. Dette også ved generelle symptomer på luftveisinfeksjon.


Pga smittesituasjonen har vi åpnet for e-konsultasjon og telefonkonsultasjon. Du blir fakturert for konsultasjonen, men det er gratis dersom mistenkt/bekreftet coronasykdom.


Pga coronapandemien har vi inntil videre utsettelse av vanlige kontroller og prøvetaking. Timebestilling på nett er for tiden ikke tilgjengelig av samme grunn.


For oppdaterte forhåndsregler ved mistanke om Coronavirus se Folkehelseinstituttets sider: https://fhi.no og underfane Koronavirus og råd til befolkningen.


Nasjonalt legevaktsnummer: 116117.


Det henvises også til nasjonalt nummer via FHI dersom ønske om generell informasjon om viruset og smittevern.Forebygge smitte

For å hindre smitte bør personer som er syke unngå å hoste eller nyse direkte på andre, og man bør, når det er mulig, holde minst 1 meters avstand til personer. Man bør også tilstrebe å hoste/nyse i et papirtørkle(som kastes etterpå) eller i albukroken.

God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.Obs!: Fra og med 01.09.19 vil man benytte helsenorge.no som kontaktportal for pasienter til Fjerdingby Legesenter. Der kan man sende meldinger til legesenteret, be om reseptfornyelse og sette seg opp på tilgjengelige timer selv hos sin lege.

Se gjerne https://helsenorge.no/kontakt-fastlegen for mer informasjon.


Dersom man har aktivert konto på helsenorge.no fra tidligere, er det viktig å aktivere "Full Tilgang" under undermenyen "Bruk av helsetjenester og ordninger" for å kunne ha kontakt med legesenteret via tjenesten.
Våre åpningstider

Telefon 

 64802910

Fax

 63839268

Kontakt via helsenorge.no


Akuttelefon 64802757


Ved medisinsk nødsituasjon

ring 113


Besøksadresse:

Fjerdingby Legesenter

Bjørnholthagan 6

Rådhuset, inngang B

2008 Fjerdingby


Postadresse:

Fjerdingby Legesenter

Postboks 73

2025 Fjerdingby