Fjerdingby Legesenter        

Fjerdingby Legesenter - Fastlege Rælingen

Legesenteret ligger på Fjerdingby i Rælingen kommune. Senteret har fem fastleger samt LIS-lege(tidligere turnuslege). Cirka 6000 personer har fastlege på legesenteret. Vi holder til på Rådhuset. I samme bygget finner du NAV, fysioterapeuter og helsestasjon. Det er godt med parkeringplasser som er forbeholdt pasienter.  


På disse sidene vil du finne mer informasjon om Fjerdingby legesenter. Dersom du trenger time til lege eller ønsker å snakke med en av legene, ta kontakt med legesenteret.
Sommer 2020

Pga ferieavvikling er det redusert kapasitet ved legesenteret i sommer i perioden 26.06.20 - 17.08.20.

I samme periode tilbyr vi ikke e-konsultasjon. 


KORONAVIRUS

Som følge av den pågående pandemien tilpasser vi driften etter myndighetenes retningslinjer. 


Pasientene våre må gjerne bestille time som før, men mange konsultasjoner gjennomføres uten fysisk oppmøte der det er faglig forsvarlig. Dette gjøres da digitalt via e-konsultasjon, telefon- eller videokonsultasjon. 

Pasienter med luftveissymptomer, feber eller som er nærkontakt til bekreftet covid-19-smittet skal IKKE møte opp. Det er da viktig at man RINGER først. 


Smittevern på kontoret

Pasientene skal bruke desinfeksjon før og etter konsultasjon og prøvetaking.

Man må sitte med minst 1 meters avstand til hverandre på venterommet. 

Kun legen/helsesekretæren skal ta i dørhåndtak.

Konsultasjonen varer max 15 minutter.

Pasienten bes sitte med hender i fanget og berøre minst mulig. 

Unngå pårørende på timer, med mindre det er strengt nødvendig.


Info

Timebestilling på nett er for tiden ikke tilgjengelig pga koronapandemien.


For oppdaterte forhåndsregler ved mistanke om koronavirus se Folkehelseinstituttets sider: https://fhi.no og underfane Koronavirus og råd til befolkningen.


Nasjonalt legevaktsnummer: 116117.

Helsenorge sin informasjonstlf 815 55 015. 
Forebygge smitte

For å hindre smitte bør personer som er syke unngå å hoste eller nyse direkte på andre, og man bør, når det er mulig, holde minst 2 meters avstand til personer. Man bør også tilstrebe å hoste/nyse i et papirtørkle(som kastes etterpå) eller i albukroken.

God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.Obs!: Fra og med 01.09.19 vil man benytte helsenorge.no som kontaktportal for pasienter til Fjerdingby Legesenter. Der kan man sende meldinger til legesenteret, be om reseptfornyelse og sette seg opp på tilgjengelige timer selv hos sin lege.

Se gjerne https://helsenorge.no/kontakt-fastlegen for mer informasjon.


Helsenorge

Dersom man har aktivert konto på helsenorge.no fra tidligere, er det viktig å aktivere "Full Tilgang" under undermenyen "Bruk av helsetjenester og ordninger" for å kunne ha kontakt med legesenteret via tjenesten.
Våre åpningstider

Telefon 

 64802910

Fax

 63839268

Kontakt via helsenorge.no


Akuttelefon 64802757


Ved medisinsk nødsituasjon

ring 113


Besøksadresse:

Fjerdingby Legesenter

Bjørnholthagan 6

Rådhuset, inngang B

2008 Fjerdingby


Postadresse:

Fjerdingby Legesenter

Postboks 73

2025 Fjerdingby